Radyo 3 Hilal Canlı Dinle
Radyo 3 Hilal Uygulaması
Google Play
Appstore
Diğer Dinleme seçenekleri
Media Player
Winamp
DESTANLAR
 • GÖÇ DESTANI

  Göç Destanı da bir Uygur destanıdır ve daha önce belirtildiği üzere, Türeyiş Destanının bir uzantısı gibidir. Bugün, Orhun nehri kıyısında bir şehir kalıntısı ile bir saray yıkıntısı vardır ki çok eskiden bu şehre

 • TÜREYİŞ DESTANI

  Bir Uygur destanıdır. Büyük Türk imparatorluğunun Göktürkler den sonraki halkası olan Uygur Türkleri, Türeyiş Destanı ile soylannın yeryüzünde ilk görünüşlerini anlatırken aynı zamanda da...

 • ERGENEKON DESTANI

  Ergenekon Destanı, "Büyük Türk Destanından bir parçadır. Türk kavimlerinden Göktürkler i mevzu alır. Göktürkler in menşeini açıklamak ister. Ergenekon Destanı nın özeti şöyledir:

 • BOZKURT DESTANI

  Bilinen en önemli iki Göktürk Destanından birisidir. Bir bakıma, M.S. altıncı yüzyıldan sekizinci yüzyıl ortalarına kadar egemen olmuş bu Türk Devletinin Göktürklerin soy kütüğü ve var olma hikâyesidir.

 • OĞUZ KAĞAN DESTANI

  Oğuz Kağan Destanı Eski Türk tarihinde hükümdarların doğuşu, efsanelere büründürülmüş ve kutsal bir olay gibi anlatılmışlardı. Hükümdarlar böyle kutsallaştırılıp, gökten indirilir iken; elbette ki Oğuz-Kağan gibi...

 • ŞU DESTANI

  Destana kahraman olarak adını veren Şu, sanıldığına göre M.Ö dördüncü yüzyılda yaşamıştır. Bir Türk Hakanıdır.

 • ALP ER TUNGA DESTANI

  Yaradılış Destanından sonra bilinen ilk büyük ve millî Türk Destanı Alp Er Tunga Destanıdır. Fakat bu destanın, hattâ özeti hakkında dahî kesin bilgiler edinilmiş değildir...

 • YARATILIŞ DESTANI

  Yaratılış destanı, Türklerin Altay-Yakut zamanında çıkan bir destandır. Ayrıca ilk Türk destanlarından olma özelliğine de sahiptir. Asya kıtasının çeşitli bölgelerinde yaşayan Türk boyları ve Altay Türkleri arasında söylenmektedir.

1
2015 © Copyright Radyo 3 Hilal Tüm hakları saklıdır.